Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

13:17
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna, ''Panna Nikt''
13:15
13:14
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
13:11
9812 395d 500
Reposted fromink ink viawelcometowonderland welcometowonderland
13:10
13:04
13:03
12:55

July 09 2015

13:53
13:51
0265 f9b7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

18:07
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll, "Ucząc psa czytać"
Reposted fromniewychowana niewychowana vianayantara nayantara
18:07
8350 39ca

July 03 2015

15:07
9559 d331
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

June 28 2015

17:55
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela viajustmess justmess
17:53
9799 921f
17:52
4661 1fd2
17:50
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde, "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viamirabell mirabell

June 25 2015

15:34
15:32
4402 ad60
Reposted fromfelicka felicka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
15:03
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski, "Z szynką raz!"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl