Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

15:07
9559 d331
Reposted fromzimnepalce zimnepalce

June 28 2015

17:55
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela viajustmess justmess
17:53
9799 921f
17:52
4661 1fd2
17:50
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde, "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viamirabell mirabell

June 25 2015

15:34
15:32
4402 ad60
Reposted fromfelicka felicka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
15:03
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski, "Z szynką raz!"
14:55
3911 bb85
14:44

I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.

— Adam Zagajewski, "Lekka przesada"
Reposted fromkanade kanade
10:23
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaDeMonstra DeMonstra

June 21 2015

17:19
0656 5b60
17:18
6016 cf1f
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viavanitaas vanitaas
17:18
17:17
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen, "Perswazje"
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaeredvareth eredvareth

June 17 2015

15:49
4690 020e
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viaalyeska alyeska
15:48
15:48
3389 1fa4 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasomebunny somebunny
15:46
8414 45ee
Reposted fromPainy Painy viapanimruk panimruk
15:46
7649 a4e3 500
Reposted frombirke birke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl