Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

11:25
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
11:02
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski, "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaMissMurder MissMurder
11:01
8312 70b4 500
Reposted fromciupciup ciupciup viaMissMurder MissMurder
11:01
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viaMissMurder MissMurder
11:00
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaMissMurder MissMurder
11:00
7670 3477
11:00
8276 43e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustshineon justshineon
10:59
7460 d0f0 500
Reposted frombluuu bluuu viajustshineon justshineon

April 13 2017

13:17
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna, ''Panna Nikt''
13:15
13:14
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
13:11
9812 395d 500
Reposted fromink ink viawelcometowonderland welcometowonderland
13:10
13:04
13:03
12:55

July 09 2015

13:53
13:51
0265 f9b7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

18:07
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll, "Ucząc psa czytać"
Reposted fromniewychowana niewychowana vianayantara nayantara
18:07
8350 39ca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...